SWISS RESCUE – ZÁCHRANNÉ A PRACOVNÍ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

SWISS ROLL - R300

REF. ČÍSLO: 800.300.000

Určení: - záchranné činnosti z výšky nebo hloubky do150m

           - pracovní cinnosti ve výšce nebo hloubce do150m

           - sebeevakuace z výšky nebo hloubky do 150m

Funkce: změna vertikální polohy spouštěním nebo vytahováním vlastní silou nebo pomocí druhé osoby s možností zastavení ve zvoleném místě

Akční radius: podle délky nosného lana a zvoleného systému kladkostrojů

Hmotnost přístroje: 1,90 kg (bez lana)

Povinné vybavení:

- nosné polyamidové lano statické, oplétané dia 9,0mm, dodávané výrobcem

- lanové kladky

- lanová svírka

- záchranný postroj nebo záchranná smyčka

- zachycovací postroj

Doporučené vybavení: mobilní kotvící zařízení- Trojnož (VIZ. NOSNÉ A KOTVÍCÍ SYSTÉMY)

>

EVAKUAČNÍ TRIANGL

REF. ČÍSLO: 100 4876

Určení: záchrana osob z výšky nebo do hloubky

Přípustné zatížení: 1 osoba (do130 kg)

Funkce: podpora těla zachraňovaného, zavěšení zachraňovaného do karabiny nosného lana slaňovacího nebo záchranného zdvihacího zařízení

>

www.bozp-komet.cz

NÁŠ NOVÝ SORTIMENT OOPP